HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Nieuws

19.06.2020

De levensverzekering en uw belastingsaangifte : kinderspel !

Onze leverancier Onelife heeft zopas op zijn blog een interessant artikel gepubliceerd inzake uw verplichtingen bij de aangifte van uw levensverzekeringspolis. Wij geven u hier de link mee naar het ...

 
Lees meer Download pdf
17.06.2020

De kaasroute: de fiscale terugslag van de budgetaire corona-bazooka

Op 16 juni laatstleden verscheen in 'De Tijd' een artikel met als titel : 'De Nederlandse route voor onbelast schenken in gevaar.' 

In het artikel wordt gesteld dat Groen en de ...

 
Lees meer Download pdf
09.04.2020

Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht voor in België gevestigde rechtspersonen

Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht voor in België gevestigde rechtspersonen

De huidige turbulentie op de beurs bewijst nog maar eens het belang van een gemengde portefeuille ...

 
Lees meer Download pdf
14.08.2019

Solid Bay: wijziging van de beleggingspolitiek.

Het intern fonds Solid Bay is bij uitstek een defensief product, dat als intern fonds wordt aangeboden via de polis Caméléa van OneLife S.A.

Tot op heden bracht het product steeds ...

 
Lees meer Download pdf
08.07.2019

De overdracht van rechten en de aangifteplicht. Een nieuw advies van de administratie van financiën

DE VERPLICHTING OM EEN LEVENSVERZEKERINGS-OVEREENKOMST AAN TE GEVEN

Volgens artikel 307 WIB : « De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van de door de ...

 
Lees meer Download pdf
09.10.2018

De inschrijvingen voor het makelaarssseminarie op 6 november 2018 in Serwir te Sint-Niklaas zijn open.

HPGB heeft de gewoonte om buiten de grenzen op zoek te gaan naar uitzonderlijk beheerderstalent en heeft dat daar ook gevonden.

Schrijf  daarom nu reeds in voor de namiddag ...

 
Lees meer Download pdf
23.08.2017

Bankagenten in zwaar weer, HPGB biedt alternatieven.

Er breken moeilijke tijden aan voor heel wat zelfstandige bankagenten. Het distributielandschap wordt grondig door elkaar geschud. Daarom voert HPGB in de komende maanden een publicitaire ...

 
Lees meer Download pdf
27.07.2017

Wat is de fiscale impact van de recentste regeringsbeslissingen

Op 26.07.2017 presenteerde de federale regering haar beleidsmaatregelen, overeengekomen op de thematische ministerraad inzake jobs, koopkracht en sociale cohesie.

Wij vatten hier de ...

 
Lees meer Download pdf
17.02.2017

Nieuwe bepalingen omtrent de beurstaks in 2017

Welke wijzigingen inzake de beurstaks op buitenlandse beursverrichtingen?


Waarover gaat het en hoe biedt de levensverzekering oplossingen?
 
Voorheen werden ...

 
Lees meer Download pdf
 

Pages