HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Verklaring klachtenregeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,de Meeûssquare 35,
tel. 02/547.58.71
fax. 02/547.59.75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as