HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Als specialist in grensoverschrijdende financiële oplossingen via levensverzekeringen heeft HPGB de oplossing die aansluit bij uw persoonlijke wensen voor uw financiële planning op lange termijn. Met ons aanbod van innovatieve producten heeft u de mogelijkheid om uw financiële doelstellingen te realiseren en tegelijk van de vele voordelen van een levensverzekering te profiteren.De verregaande harmonisatie van de reglementering binnen de Europese Unie laat u toe om op een perfect legale en veilige manier beroep te doen op de know-how van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

Met de oplossingen van HPGB verruimt uw beleggingshorizon en krijgt u toegang tot exclusieve buitenlandse fondsenbeheerders. Hun schaalgrootte laat hen toe aanwezig te zijn in alle financiële centra van de wereld. Hun omvang biedt hen onafhankelijkheid. Tegelijk beschikken ze daardoor over meer gespecialiseerde medewerkers en over een betere infrastructuur. Ze kunnen kiezen uit een wereldwijde waaier van activaklassen. Dit type beheer is normaal niet weggelegd voor de particuliere belegger. De verzekeringsoplossing opent deuren naar dit betere beheer en laat u toe uw beleggingsrisico beter te spreiden. 

Bovendien biedt het levensverzekeringscontract u de mogelijkheid om uw vermogen te structureren en uw successie fiscaal optimaal te plannen. Daarom brengt HPGB zijn  producten naar de markt via zorgvuldig geselecteerde makelaars die u daarbij kunnen bijstaan met het gepaste advies.

Contacteer ons vandaag nog voor een  advies geleverd door een makelaar in uw buurt.

Honourable

HPGB werkt niet rechtstreeks maar verdeelt zijn producten via  FSMA-erkende makelaars. De leveranciers van HPGB zijn stuk voor stuk gereputeerde levensverzekeringsmaatschappijen uit het buitenland  die zich loyaal, billijk en professioneel inzetten voor de belangen van de klant. HPGB onderschrijft ten volle deze principes vastgelegd in de Belgische MIFID-reglementering.

Prudent

HPGB ziet de behoefte van de consument. HPGB wil het eenzijdige assortiment van de lokale marktspelers verruimen met een kwalitatief aanbod uit het buitenland. Bijzondere Luxemburgse veiligheidsreglementering, schaalgrootte, knowhow en de onafhankelijkheid van buitenlandse fondsenbeheerders zijn goede redenen voor de Belgische consument om eerder op een buitenlands product in te schrijven. HPGB biedt alleen  leveranciers aan  van wie de producten en procedures 100% in overeenstemming zijn met de Belgische reglementering.

Generous

HPGB is gespecialiseerd in beleggingsverzekeringen van het type tak-23. De klant weet dat hij het investeringsrisico draagt. Hij heeft daarom behoefte aan begeleiding bij zijn  keuze. HPGB werkt met vooraf “naar-risico-gedefinieerde” modelportefeuilles die gemakkelijk in overeenstemming gebracht kunnen worden met het risicoprofiel van de klant. De providers houden toezicht op de activiteit  van de beheerders zodat de beheers-stijl in lijn blijft met de voorgeschreven risicograad.De klant weet dat resultaten uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor resultaten in de toekomst. Resultaten kunnen in de toekomst zowel stijgen als dalen. 

Belgium

HPGB is in België gevestigd en onderworpen aan de controle van de Belgische controledienst FSMA. HPGB verdeelt alleen producten die volkomen in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving en reglementering. HPGB is een fysiek aanspreekpunt voor makelaar en klant. HPGB ondersteunt makelaar en klant met specifieke Belgische knowhow op het vlak van het Belgische burgerlijke en fiscale recht.