HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Met een Tak 23-levensverzekering van HPGB  kan u uw  vermogen laten groeien bij een sterke partner.

U wordt begeleid in de keuze van beheers-stijl voor uw vermogen. U hoeft niet langer zelf uw portefeuille op te volgen. U weet zich verzekerd dat uw belegging professioneel beheerd wordt. U kan in verschillende deviezen beleggen. U krijgt toegang tot beheerders en beleggingsinstrumenten met voldoende schaalgrootte en spreiding die anders voor u niet toegankelijk  zijn. U bent in één beweging belegd via Keren, Nordea, Flossbach von Storch, DNCA, M&G, Blackrock, Morgan Stanley, Petercam, Amundi, Opppenheim, Sextant, Raymond James en vele andere. Uw risico wordt zo beter gespreid. Er wordt permanent gestreefd naar de goede huisvader portefeuille.

Met een Tak 23-levensverzekering van HPGB  kan u voordelig en praktisch rentenieren.

Er wordt eenmalig een verzekeringstaks  van 2% geheven op de startwaarde van uw investering. U kan, indien u dat wenst, deze taks laten voorfinancieren door de maatschappij zodat uw ingelegde premie integraal kan renderen vanaf dag één.

Achteraf kan u van een aanvullend inkomen genieten zonder bij afnames aan de roerende voorheffing (sinds 1/1/2017 : 30%) of beurstaksen te zijn onderworpen. Uw vermogen wordt ook mobiel.  Waarheen ter wereld u later ook verhuist, uw inkomen blijft u ongehinderd volgen. U hoeft geen effectenportefeuilles te verplaatsen. Tevens wordt uw overlevende partner bevrijd van de plotse opdracht om zich over uw portefeuille te moeten ontfermen. Het beheer loopt verder indien u samen onderschreef op uw beider levens en bij laatste versterf.

Met een Tak 23-levensverzekering van HPGB kan  u  uw vermogen overdragen.

Een beleggingsverzekering laat u toe uw roerend vermogen fiscaal gunstig en volledig legaal  over te dragen zonder controle te verliezen. Een levensverzekeringspolis is het instrument bij uitstek om een schenking onder levenden met behoud van controle te organiseren. U kan er een fiscaal neutrale terugkeer mee organiseren in geval van voor-overlijden van de begiftigde en de schenker kan blijven genieten van een last in zijn voordeel. Het vermogen ondergebracht in een levensverzekering ontsnapt aan beslag door latere schuldeisers van de begiftigde titularis. Aanvaarding door de als begunstigde aangeduide schenker zet de polis op slot.

Met een Tak 23-levensverzekering van HPGB kan u een overlijdenskapitaal garanderen.

Met een beleggingsverzekering kan u, indien u dat wenst,  uw begunstigden een gegarandeerd kapitaal nalaten bij uw overlijden.