HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Bedrijfsgegevens

Honourable Prudent & Generous Belgium bvba-sprl
Maatschappelijke zetel : Jacob van Arteveldestraat 18
B-8800 Roeselare Belgium

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0822 723217
Werkzaam als verzekeringsmakelaar en ingeschreven in het register van de toezichthoudende instantie FSMA onder het nummer 106740 A
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  het FSMA,
te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Tevens toegelaten om in het kader van de vrije dienstverlening te opereren in Frankrijk en daar onderworpen aan het toezicht van ORIAS (Organisme pour le régistre des intermédiairesen assurance), www.orias.fr

Tevens toegelaten om in het kader van de vrije dienstverlening te opereren in Luxemburg en daar onderworpen aan het toezicht van Commissariat aux assurances, www.commassu.lu

Wij communiceren en bieden stukken en andere informatie aan in het Frans, Nederlands en Engels.
Wij gebruiken alle communicatiemiddelen met name, het persoonlijk onderhoud, telefoon, fax,  brievenpost, email en informatievoorziening via onze website www.hpgb.be

Snelle contactname

Snelle contactname kan via:
Telefoon : +32(0) 2 609 08 40  
Email: info@hpgb.be

​Brievenpost wordt verstuurd naar de maatschappelijke zetel, Jacob van Arteveldestraat 18, 8800 Roeselare Belgium