HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Solid Bay: wijziging van de beleggingspolitiek.

Het intern fonds Solid Bay is bij uitstek een defensief product, dat als intern fonds wordt aangeboden via de polis Caméléa van OneLife S.A.

Tot op heden bracht het product steeds stabiliteit in de volatiliteit met marktconforme resultaten.

Sinds enige tijd dringt de vaststelling zich op dat de renteomgeving in Europa waarschijnlijk nog voor lange tijd onderdrukt zal blijven. Een al te grote blootstelling aan obligataire producten weegt in dergelijke context op het potentiële rendement van een defensieve portefeuille.

Daarom werd op zoek gegaan naar oplossingen die het uitzicht op betere resultaten verzoenen met het bestaande profiel van onze defensieve klanten. Dit alles heeft geresulteerd in een aanpassing van de beleggingspolitiek die door de beheerder van het Solid Bay-fonds gehanteerd mag worden. Het realiseren van een potentieel betere kapitaalsgroei op lange termijn staat daarbij voorop.

Vanaf 12 augustus 2019 zal de investeringspolitiek in die zin gewijzigd worden dat het aandeel van de mogelijke allocatie in aandelenfondsen opgetrokken wordt van maximum 25% naar maximum 40 %. Dit geeft de beheerder meer ruimte om de kans op resultaat* te vergroten, zonder dat de risicobeoordeling van het product verandert en zonder dat een nieuwe profielbevraging van de klant moet plaatsvinden. Het product wordt geklasseerd als een klasse drie (defensief) op de risicoschaal van één tot zeven.

Als klant hoeft U verder niets te doen. De wijziging verandert niets aan het fiscale regime van het product dat vrijgesteld is van roerende voorheffing, beurstaks en taks op de effectenrekeningen. Er is ook geen enkele kost verbonden aan deze wijziging.

De betrokken klanten worden eerstdaags op de hoogte gesteld met een brief bezorgd via hun makelaar.

*melding : Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor resultaten in de toekomst. De waarde van een fonds kan zowel stijgen als dalen.

Images