HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Wat is de fiscale impact van de recentste regeringsbeslissingen

Op 26.07.2017 presenteerde de federale regering haar beleidsmaatregelen, overeengekomen op de thematische ministerraad inzake jobs, koopkracht en sociale cohesie.

Wij vatten hier de voornaamste elementen samen die van belang kunnen zijn voor de Belgische spaarder & belegger.

  • Er wordt een abonnementstaks ingevoerd van 0.15% voor de gevaloriseerde effectenrekeningen van 500.000 € en meer per belastingplichtige.

De beoogde activa zijn: aandelen, obligaties en fondsen.

Vrijsteld blijven: pensioensparen en levensverzekering.

  • Voor spaarrekeningen wordt de vrijstellingsregeling verlaagd tot 940 €.
  • Tegelijk wordt voorzien in een fiscale vrijstellingskorf op aandelendividenden tot 627 €.

Wanneer men deze maatregels samen leest met de sinds dit jaar verhoogde taksen op de beurs verrichtingen ( per transactie telkens 0.09% of 0.27% of 1.32% afhankelijk van het aard van de verrichting en afgetopt op bepaalde maxima ) en de verhoging van de roerende voorheffing naar 30 %, dan is het duidelijk dat de tak-23 beleggingsverzekering aan troeven wint ten opzicht van een rechtstreeks aangehouden portefeuille op een effectenrekening. U betaald 1x belasting van 2% premietaks om vervolgens onmiddellijk vrijgesteld te zijn van onroerende voorheffing bij uw afname (ook gedurende de eerste 8 jaar, en ongeacht het obligatiegehalte van uw belegging). U bent tevens bevrijd van de taksen op beursverrichtingen die bij veelvuldige arbitrages in uw portefeuille  knagen aan het rendement. Onnodig te vermelden dat de keuze voor grote vermogens voor de verzekeringsstructuur nu zeker aangewezen is sinds de invoering van de abonnementstaks à 0.15% vanaf 500.000 €. Deze taks is repetitief jaarlijks en mogelijk onderhevig aan toekomstige stijgingen. De premietaks in een verzekeringsoplossing is eenmalig en vrijwaart u voor de toekomst van dit fenomeen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een makelaar in uw buurt. Ontdek hoe u met de know-how van HPGB niet alleen een goed beleggingsvehikel aanschaft maar tevens oplossingen aangeboden krijgt om uw successie te plannen. Een levensverzekering laat u immers toe  fiscaal voordelig te schenken met behoud van controle. HPGB biedt zijn polissen bewust aan via Luxemburgse operatoren die opereren binnen het kader van de Luxemburgse veiligheidsdriehoek. Het zijn allemaal zuivere tak-23 providers, zonder portefeuilles met gegarandeerde producten en bijhorende balansrisico's.

 

 

 

Images