HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

'Een uitweg uit de reglementaire jungle'. Opleidingssessie te Sint Niklaas.

Op woensdag  27 juni 2018 organiseert HPGB een 3-punten FSMA-opleidingsseminarie in Hotel Serwir te Sint-Niklaas met als thema:

'Toon mij de praktische uitweg uit de reglementaire jungle telkens ik een Tak-23 verkoop.' 

De verschillende golven met reglementering, Mifid 1, Mifid 2, AML en IDD hebben zoveel verplichtingen opgelegd dat makelaars door de bomen het bos niet meer zien. Het is nochtans nog niet voorbij want op het einde van dit jaar komt het adequaat rapport er nog eens bovenop.Veel makelaars voelen zich in de steek gelaten door de maatschappijen. HPGB gaat die leemte opvullen door een concreet overzicht te geven van de verplichtingen van de makelaar en de praktische instrumenten aan te reiken die bestaan om aan die verplichtingen te voldoen.

Locatie :

Hotel Serwir,

Koningin Astridlaan 57 te Sint-Niklaas
Ontvangst vanaf  13 u 30
Begin : 14 u
Einde : 17 

Sprekers :

Guy Haentjens,  jurist, zaakvoerder HPGB

'De jungle, op zoek naar een praktische uitweg'

Fuchs & Associés S.A. Luxembourg

'Globaal economisch overzicht'

Peter Haentjens,  jurist, zaakvoerder HPGB

'Een update van de voornaamste troeven van de levensverzekering op fiscaal en successoraal vlak.

Dit seminarie is bestemd voor makelaars met een FSMA-nummer en/of hun medewerkers. Drie punten worden toegekend aan zij die de volledige sessie bijwonen.

U kan zich rechtstreeks inschrijven door op deze link te klikken

U kan niet aanwezig zijn maar wil wel verder uitgenodigd worden dan klikt u hier

De evenementen van HPGB hebben een privaat karakter. HPGB behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

Images