HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Brexit, geen reden tot paniek in Solid Bay & Solid Sea.

Deze morgen werd de uitslag bekend van het referendum in het Verenigd Koninkrijk. Dit referendum geeft als resultaat dat een meerderheid verkiest de Europese Unie te verlaten.

Een reactie op de beurzen voltrekt zich zoals verwacht.

De activa in beide fondsen zitten ruim verspreid over een zo ruim mogelijke waaier van allocaties. De specifieke blootstelling aan het Britse Pond en aan de Britse economie is heel klein. Dit neemt niet weg dat er op korte termijn effecten kunnen zijn op de beurzen in het algemeen.  Dergelijke effecten waren voorzienbaar en de fondsenbeheerders hebben daarom reeds een geruime tijd een voldoende fractie liquide middelen gehouden in hun fondsen. Een sterke beursdaling crëeert opportuniteit om terug in te stappen in de markten door de aankoop van kwaliteitswaarden die tijdelijk laag waarderen. Wij herinneren aan de crisis van 2008 die achteraf het koopmoment par excellence is gebleken. 

Gezien het lange proces dat een Brexit in beslag neemt verwachten wij geen fundamentele wijzigingen in de economische verhoudingen met de UK voor twee jaar. Het proces van uitstap zal in een 'orderly manner' gebeuren. De reactie vandaag 24/6/2016 zien wij eerder als een emotionele reactie dan als de voorbode van een grote economische omwenteling.

(Dit bericht is onderhevig aan wijzigingen en kan geenszins beschouwd worden als een advies of een aanzet tot het aankopen of verkopen van activa)

Images