HPGB - Honourable Prudent and Generous

 
Solid Bay, Solid Sea, Solid Captain

Solid Bay, Solid Sea, Solid Captain

Algemene voorstelling

Om de belangen van haar cliënten zo goed mogelijk te beheren en hen een totaaloplossing aan te bieden heeft HPGB zich tot One Life gewend voor de oprichting en het beheer van drie collectieve interne fondsen, exclusief voorbehouden voor cliënten die een Camelea-overeenkomst of een kapitalisatiecontract sluiten via HPGB:

Het SOLID BAY FUND : een defensief fonds, zonder kapitaals- of rendementsgarantie, met een lage volatiliteit  voor ogen zonder grote risico's, dat zich richt tot voorzichtige beleggers met een beleggingshorizon van 5 jaar en meer. Het fonds wordt beheerd door Fuchs & Associés Luxemburg.

Het SOLID SEA FUND : een gematigd fonds, zonder kapitaals- of rendementsgarantie, gericht op kapitaalgroei en het creëren van meerwaarde op de middellange tot lange termijn, voorbehouden voor de meer dynamische belegger met een beleggingshorizon van 5 jaar en langer.Het fonds wordt beheerd door Fuchs & Associés Luxemburg.

Het SOLID CAPTAIN FUND : een gematigd fonds met een iets hogere aandelenblootstelling, zonder kapitaals- of rendementsgarantie, gericht op kapitaalgroei en het creëren van meerwaarde op de middellange tot lange termijn, voorbehouden voor de meer dynamische belegger met een beleggingshorizon van 5 jaar en langer. Het fonds wordt beheerd door de Zwitserse beheerder GAM INVESTMENTS vanuit hun zetel in Londen.

 

Alle fondsen beleggen hoofdzakelijk in Europese en Noord-Amerikaanse diverse activa en staan onder permanente bewaking door de fondsenbeheerder. Er wordt alleen belegd in kwaliteitsfondsen en aandelen die na een zorgvuldige screening door de beheerder opgenomen worden. Op die manier bereikt men de nodige graad van diversificatie die men in een eigen portefeuille nooit kan realiseren. Via Solid Bay koopt men zich in in een geheel van fondsen met in totaal 36,5 miljard euro (januari 2019) onder beheer. Bij Solid Sea gaat het om een geheel van 18,14 miljard euro (januari 2019). GAM Investments belegt wereldwijd en heeft overal in de wereld zijn eigen kantoren. GAM Investments heeft van nature meer affiniteit met de Angelsaksische markten en de VS, evenals de emerging markets. GAM beheert in totaal 134 miljard euro. Bij het beleggen bepaalt de omvang van de te beleggen middelen de mate waarin aan diversificatie kan worden gedaan. Via onze producten krijgt u toegang tot een wereldwijde spreiding van activa, in een veelheid van activaklassen. 

HPGB brengt deze fondsen onder in de tak 23 polis Camelea of de kapitalisatiecontracten voor rechtspersonen van OneLife S.A. in Luxemburg.

De tak 23-levensverzekering is heel wat meer dan een gewoon beleggingsproduct, het is een echte financiële planningstool om uw vermogen over te dragen, met daarbovenop een overlijdensgarantie.Tegenover een eenmalige verzekeringstaks van 2% op de inleg staat de mogelijkheid afnames te doen die vanaf dag 1 vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. De roerende voorheffing bedraagt  30%  en maakt het product tot een mogelijk alternatief voor uw spaar- en termijnrekeningen. Het eenmalig karakter van de verzekeringstaks vrijwaart  U van de effecten van latere verhogingen van de roerende voorheffing.Er is ook geen beurstaks bij transacties, noch effectentaks.

Het kapitalisatiecontract biedt rechtspersonen ( vennootschappen, VZW's ) een alternatief voor de belegging van hun (liquidatie)reserves. Er is geen verzekeringstaks bij de instap. De meerwaarde wordt belast bij realisatie en minwaarden kunnen via de balans in aftrek genomen worden (i.t.t dbi-beveks) . Het beheer binnen de polis gebeurt fiscaal neutraal omdat er geen beurstaks verschudigd is bij arbitrage. Een gemengd fonds is minder volatiel dan een zuivere aandelen DBI-bevek. De quotering gebeurt dagelijks wat garant staat voor een liquide en flexibele beleggingsvorm. De jaarlijks verrichtingen voor het inboeken van financiële opbrengsten en het verrekenen van roerende voorheffing zijn een stuk eenvoudiger en besparen uurloonkosten bij de boekhouder. 

OneLife S.A. is een onderneming die levensverzekeringen en kapitalisatiecontracten aanbiedt met oplossingen voor financiële planning en vermogensstructuur via contracten in rekeneenheden.

Dankzij een gamma vernieuwende producten weten haar cliënten hun beleggingsdoelstellingen te halen en genieten ze volop van de talloze voordelen van de levensverzekering en het kapitalisatiecontract en dit reeds vanaf een brutopremie van 25.000€.

OneLife S.A. handelt volledig transparant vanuit het Groothertogdom Luxemburg, waar de onderneming sinds 1991 gevestigd is.

OneLife S.A. is een financiële groep gespecialiseerd in vermogensbeheer via levensverzekeringen in rekeneenheden en privébeleggingen.

Vanuit Luxemburg  streeft OneLife S.A.  ernaar haar partners een kwaliteitsservice te verlenen en oplossingen aan te reiken die inspelen op de steeds complexere behoeften van hun welgestelde cliënten. Met bijna 6 miljard aan activa in beheer en een vertegenwoordiging op 11 pan-Europese markten onderscheidt OneLife S.A.  zich door haar niet-aflatende streven naar uitmuntendheid, transparantie en een strikte naleving van reglementaire bepalingen.

OneLife S.A. bundelt de kracht van een internationale financiële groep met de menselijke aanpak van een familiebedrijf. Onelife is eigendom van een sterke Franse aandeelhouder 'Groupe Apicil' die een lange-termijnvisie heeft.

Camelea is een uniek product in zijn soort. Op elk moment kan men extra stortingen of fiscaal aantrekkelijke opnames doen uit levensverzekeringscontracten, of zijn winsten veiligstellen via de optie Save Gains.

Waarom uw vertrouwen stellen in een in Luxemburg gevestigde maatschappij?

  • Een vertrouwenwekkend beleggingsklimaat
    De verzekeringssector wordt gereglementeerd door het Commissariat aux Assurances (CAA), een controleorgaan onder het bestuur van het Ministère des Finances, dat verzekeringsmaatschappijen zeer strikte regels oplegt voor een optimale bescherming van de verzekeringnemers. Het CAA waakt over de activiteiten van OneLife S.A.  en staat ervoor in dat de onderneming de voorwaarden voor eigen fondsen en de solvabiliteitsratio's naleeft.
  • Een vernieuwend wettelijk kader
    Het CAA en de overheid waken over een snelle invoering van de diverse Europese richtlijnen en een actieve aanpassing van de plaatselijke wetgeving ter bevordering van de ontwikkeling van grensoverschrijdende levensverzekeringen.
  • Een nog betere bescherming
    ​Wanneer nodig primeren de rechten van de verzekeringnemers boven alle andere schuldeisers ten aanzien van het totaal van de tegoeden op de aparte rekeningen.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van de  ‘Camelea-polis’ of het kapitalisatiecontract evenals de KID bij de polis en de KID van het gekozen fonds.  U vindt deze documenten samen met andere nuttige informatie op ons consumentenportaal of vraag ze bij ons aan. 

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor rendementen in de toekomst. De waarde van een investering kan zowel stijgen als dalen. 

Download files

PDF Solid Bay samenstelling april 2020 Download
PDF Solid Sea samenstelling april 2020 Download
PDF Solid Captain samenstelling mei 2020 Download