HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht voor in België gevestigde rechtspersonen

Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht voor in België gevestigde rechtspersonen

De huidige turbulentie op de beurs bewijst nog maar eens het belang van een gemengde portefeuille om de schokken van de beurs op te vangen. Vele vennootschappen parkeren hun overtollige cash-reserves op termijnrekeningen of beleggen in  dbi-beveks.

De eerste oplossing is niet van aard om veel op te brengen. De centrale banken brengen momenteel nooit eerder geziene maatregelen in stelling om schuldpapier op te kopen. De basisrente draait de komende jaren rond het nulniveau en wordt misschien zelfs negatief. Tegelijk wordt er op een inflatie gerekend van om en bij de 2%. De beurzen zijn volatiel. Wie zijn reserves parkeert wil enig uitzicht op rendement zonder al te hoge volatiliteit.  DBI-beveks die 100% belegd zijn in aandelen bieden in die context vaak geen soelaas. Bovendien zijn het vaak huisfondsen van de banken. Het fondsenbeheer binnen een bankgroep is een backoffice profitcenter wat niet altijd garant staat voor onafhankelijk beheer binnen een competitieve kostenstructuur.

Om hieraan tegemoet komen bestaat er voor rechtspersonen, vennootschappen en VZW's een oplossing in de vorm van het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht. HPGB werkt hiervoor samen met Bâloise-Vie Luxembourg en de onafhankelijke beheerder GAM Investments. Investeer de reserves van uw rechtspersoon in een gemengd fonds via een kapitalisatiecontract en stel vast dat u, terwijl u de volatiliteit beheerst, u tevens de geniet van de sterke vereenvoudiging bij het boekhoudkundige en administratieve beheer van uw financiële activa. 

Ontdek de presentaties van Bâloise-Vie Luxembourg en bespreek ze met uw boekhouder. Hij wordt zeker verleid door de belangrijke besparingen die hij voor u kan realiseren bij de jaarlijkse fiscale verwerking van uw beleggingsresultaten.

De fiscaliteit rond een kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht goodto know -types levensverzekeringscontract-NL-08-19.pdf Flyer_ProCrystaCapi_10-19 mail.pdf

Images