HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

'Vlabel, what's next?'-seminaries.

Er is  heel wat te doen omtrent de standpunten die de Vlaamse belastingsadministratie (Vlabel) heeft ingenomen op het vlak van haar interpretatie van het successierecht.

Rechtszekerheid is primoridaal voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met adviesverlening inzake vermogens-en successieplanning .

Om die rechtszekerheid te bevorderen formuleerde HPGB een rulingaanvraag en kreeg het in september 2016 als eerste een antwoord met de HPGB/VLABEL-beslissing.

Tegelijk werd er op veelvuldige vraag van de sector door Vlaams Minister Bart Tommelein een ontwerp van decreet gelanceerd om de effecten van dubbele belasting na schenking in te dijken. Verder staat het erfrecht op het punt om grondig te wijzigen.

Bent u begaan met deze materie?

In samenwerking met onze makelaars organiseren wij op verschillende locaties klantenseminaries rond dit thema.

Het eerste volgende geplande seminarie vindt plaats op 29/3/2017 te Ieper

Contacteer ons en vraag via info@hpgb.be hoe zich in te schrijven en waar u het volgende seminarie kan volgen. 

.

 

 

Images

image